Krystaly

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

Krystal 1.000000 MHz HC 33

125,00

-

-

Krystal 1.200000 MHz

125,00

-

-

Krystal 2.000000 MHz HC 18

25,00

-

-

Krystal 2.457600 MHz HC 18

18,00

-

-

Krystal 2.730000 MHz HC 33

125,00

-

-

Krystal 3.276800 MHz HC 18

12,00

-

-

Krystal 3.575611 MHz HC 18

20,00

-

-

Krystal 3.579545 MHz HC 49

12,00

-

-

Krystal 3.582056 MHz HC 49

20,00

-

-

Krystal 3.686400 MHz HC 18

12,00

-

-

Krystal 3.932160 MHz HC 49

20,00

-

-

Krystal 4.000000 MHz HC 49

10,00

-

-

Krystal 4.096000 MHz HC 49

20,00

-

-

Krystal 4.194304 MHz HC 18

12,00

-

-

Krystal 4.231600 MHz HC 33

125,00

-

-

Krystal 4.433000 MHz HC 18

20,00

-

-

Krystal 4.433619 MHz HC 18

30,00

-

-

Krystal 4.915200 MHz HC 49

30,00

-

-

Krystal 5.000000 MHz HC 18

10,00

-

-

Krystal 5.120000 MHz HC 18

20,00

-

-

Krystal 5.824000 MHz HC 18

30,00

-

-

Krystal 5.850000 MHz HC 18

30,00

-

-

Krystal 5.990400 MHz HC 18

30,00

-

-

Krystal 6.000000 MHz HC 18

10,00

-

-

Krystal 6.144000 MHz HC 49

12,00

-

-

Krystal 7.372800 MHz HC 18

10,00

-

-

Krystal 8.000000 MHz HC 18

10,00

-

-

Krystal 8.388608 MHz HC 49

12,00

-

-

Krystal 8.467200 MHz HC 18

15,00

-

-

Krystal 8.551300 MHz HC 18

30,00

-

-

Krystal 8.867238 MHz HC 49

15,00

-

-

Krystal 9.832000 MHz HC 18

12,00

-

-

Krystal 10.000000 MHz HC 18

10,00

-

-

Krystal 10.240000 MHz HC 18

15,00

-

-

Krystal 11.000000 MHz HC 18

10,00

-

-

Krystal 11.059200 MHz HC 49

10,00

-

-

Krystal 12.000000 MHz HC 18

10,00

-

-

Krystal 12.288000 MHz HC 49

12,00

-

-

Krystal 13.500000 MHz HC 49

12,00

-

-

Krystal 13.560000 MHz HC 49

15,00

-

-

Krystal 13.875000 MHz HC 18

15,00

-

-

Krystal 14.318180 MHz HC 49

12,00

-

-

Krystal 14.745600 MHz HC 18

6,00

-

-

Krystal 15.000000 MHz HC 18

10,00

-

-

Krystal 16.000000 Mhz HC 49

10,00

-

-

Krystal 17.734475 MHz HC 18

10,00

-

-

Krystal 18.000000 MHz HC 18

10,00

-

-

Krystal 18.432000 MHz HC 18

10,00

-

-

Krystal 19.257000 MHz HC 18

30,00

-

-

Krystal 19.354000 MHz HC 49

30,00

-

-

Krystal 19.660800 MHz HC 49

12,00

-

-

Krystal 20.000000 MHz HC 49

12,00

-

-

Krystal 20.615000 MHz HC 18

30,00

-

-

Krystal 22.118400 MHz HC 18

15,00

-

-

Krystal 23.654400 MHz HC 18

30,00

-

-

Krystal 24.000000 MHz HC 49

10,00

-

-

Krystal 24.576000 MHz HC 49

10,00

-

-

Krystal 25.000000 MHz HC 49

10,00

-

-

Krystal 27.000000 MHz HC 49

12,00

-

-

Krystal 27.850000 MHz HC 49

12,00

-

-

Krystal 29.491200 MHz HC 49

10,00

-

-

Krystal 30.000000 MHz HC 49

15,00

-

-

Krystal 32.000000 MHz HC 49

12,00

-

-

Krystal 32.768000 kHz TC 26 pouzdro TC26 2x6mm

8,00

-

-

-

Krystal 36.000000 MHz HC 49

15,00

-

-

Krystal 40.000000 MHz HC 49

10,00

-

-

Krystal 43.625000 MHz HC 49

12,00

-

-

Krystal 47.644440 MHz HC 18

30,00

-

-

Krystal 48.000000 MHz HC 49

12,00

-

-

Krystal 100.000000 MHz HC 18 100MHz

95,00

-

-

Krystal 100.000000 kHz KDS8L 100kHz

95,00

-

-

-

Krystal SMD 16.0000 MHz HC49SM

10,00

-

-

-

Krystal SMD 24.0000 MHz HC49SM

10,00

-

-

-

Krystal skleněný Tesla 12kHz 3ks skladem

150,00

-

-

Krystal skleněný Tesla 50kHz 6ks skladem

150,00

-

-

Krystal skleněný Tesla 19.7kHz 3ks skladem

150,00

-

-