Se zámkem PSH a PFH

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

NDR-04 zásuvka 2x2p rovná 2x2piny rastr 2.54mm

2,00

-

-

NDR-06 zásuvka 2x3p rovná 2x3piny rastr 2.54mm

2,50

-

-

NDR-08 zásuvka 2x4p rovná 2x4piny rastr 2.54mm

3,00

-

-

NDR-10 zásuvka 2x5p rovná 2x5pinů rastr 2.54mm

4,00

-

-

NDR-12 zásuvka 2x6p rovná 2x6pinů rastr 2.54mm

5,00

-

-

NPPG-02 vidlice 2piny RM2.5mm

3,00

-

-

NPPG-04 vidlice 4piny RM2.5mm

4,00

-

-

NPPG-05 vidlice 5piny RM2.5mm

5,00

-

-

NPPG-T pin pro teleso vidlice

1,00

-

-

NPPW-02 zásuvka 2piny RM2.5mm

3,00

-

-

NPPW-04 zásuvka 4piny RM2.5mm

4,00

-

-

NPPW-05 zásuvka 5piny RM2.5mm

5,00

-

-

NPPW-T pin pro teleso zásuvky

1,00

-

-

PFF02-01F piny pro PFH02-xxx samostatne piny pro konektory PFH

1,00

-

-

PFH02-02P zásuvka 2-pin se zám zásuvka se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

-

PFH02-03P zásuvka 3-pin se zám zásuvka se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

-

PFH02-04P zásuvka 4-pin se zám zásuvka se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

-

PFH02-05P zásuvka 5-pin se zám zásuvka se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

-

PFH02-06P zásuvka 6-pin se zám zásuvka se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

-

PFH02-07P zásuvka 7-pin se zám zásuvka se zámkem RM 2.54mm

3,00

-

-

PFH02-08P zásuvka 8-pin se zám zásuvka se zámkem RM 2.54mm

3,00

-

-

PFH02-09P zásuvka 9-pin se zám zásuvka se zámkem RM 2.54mm

4,00

-

-

PFH02-10P zásuvka10-pin se zám zásuvka se zámkem RM 2.54mm

4,00

-

-

PSH02-02P vidlice 2-pin rovná vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

PSH02-02W 90st zahnutá vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

-

PSH02-03P vidlice 3-pin rovná vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

PSH02-03W 90st zahnutá vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

-

PSH02-04P vidlice 4-pin rovná vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

PSH02-04W 90st zahnutá vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

-

PSH02-05P vidlice 5-pin rovná vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

PSH02-05W 90st zahnutá vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

-

PSH02-06P vidlice 6-pin rovná vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

PSH02-06W 90st zahnutá vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

2,00

-

-

PSH02-07P vidlice 7-pin rovná vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

3,00

-

PSH02-08P vidlice 8-pin rovná vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

3,00

-

PSH02-08W 90st.zahnutá vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

3,00

-

-

PSH02-09P vidlice 9-pin rovná vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

4,00

-

PSH02-10P vidlice10-pin rovná vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

4,00

-

PSH02-10W 90st.zahnutá vidlice do DPS se zámkem RM 2.54mm

4,00

-

-

SPK - piny pro SPK,NDR - XX pro konektory SPK a NDR

1,00

-

-

SPK-1 zásuvka 1pin rovná počít

1,50

-

-

SPK-10zásuvka10pin rovná počít

2,00

-

-

SPK-2 zásuvka 2pin rovná počít

1,50

-

-

SPK-3 zásuvka 3pin rovná počít

1,50

-

-

SPK-4 zásuvka 4pin rovná počít

1,50

-

-

SPK-5 zásuvka 5pin rovná počít

1,50

-

-

SPK-6 zásuvka 6pin rovná počít

1,50

-

-

SPK-7 zásuvka 7pin rovná počít

2,00

-

-

SPK-8 zásuvka 8pin rovná počít

2,00

-

-

SPK-9 zásuvka 9pin rovná počít

2,00

-

-