Síové

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

Přístrojová vidlice 5911 síová vidlice na panel

30,00

-

-

Přístrojová vidlice síová pan vidlice panelová 5913

30,00

-

-

Přístrojová zásuvka 5813 síová zásuvka kabelová tzv.malá

49,00

-

-

Přístrojová zásuvka 5815 síová zásuvka kabelová tzv.velká

60,00

-

-

Sítová zásuvka magnet. MI-767D

20,00

-

-

Sítová zásuvka polarizov.WZ-01

49,00

-

-

Síová vid.+filtr EMI CWID-10A FYB10T1

165,00

-

-

Síová vidlice 6200.2300 Schurter + pojistka, zasazení do panelu+úchyt na dva šrouby

75,00

-

-

Síová vidlice 6200.4215 Schurter + pojistka, zasazení do panelu

75,00

-

-

Síová vidlice SE-KS 01 Montហna panel.

30,00

-

-

Síová vidlice SE-KSG Kabelová vidlice přímá pro napájení zdroje.

35,00

-

-

Síová zásuvka SE-KES Kabelová zásuvka přímá pro napájení zdroje.

35,00

-

-

Síová zásuvka SE-KRS 90° Kabelová zásuvka rohová pro napájení zdroje.

60,00

-

-

Síová zásuvka SE-KS 02 Montហna panel.

30,00

-

-