Krystalové oscilátory

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

Krystalový oscilátor 11.059MHz

60,00

-

-

-

Krystalový oscilátor 12 MHz

60,00

-

-

-

Krystalový oscilátor 12.288MHz

60,00

-

-

-

Krystalový oscilátor 16 MHz

60,00

-

-

-

Krystalový oscilátor 2.4576MHz

60,00

-

-

-

Krystalový oscilátor 22.118MHz

60,00

-

-

-

Krystalový oscilátor 24 MHz

60,00

-

-

-

Krystalový oscilátor 25 MHz

60,00

-

-

-

Krystalový oscilátor 32.768MHz

60,00

-

-

-

Krystalový oscilátor 50 MHz

90,00

-

-

-