Ostatní IO

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

D 195 C D 195 D 4bitový inversni posuvný registr

18,00

-

-

-

MHB 1032 statický posuvný registr

15,00

-

-

-

MHB 2100 dynamický posuvný registr

10,00

-

-

-

MHB 2501 Generátor alfanumerickych znaku

15,00

-

-

-