Odporové síe

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

Odporová sí L 05-1 2% 4x odpor v dané hodnotě + 1x společný vývod

3,00

-

-

Odporová sí L 07-1 2% 6x odpor v dané hodnotě + 1x společný vývod

4,00

-

-

Odporová sí L 09-1 2% 8x odpor v dané hodnotě + 1x společný vývod

4,00

-

-

Odporová sí L 10-1 2% 9x odpor v dané hodnotě + 1x společný vývod

5,00

-

-