Výkonové rezistory

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

Odpor 100W AX100WR Provedení s chladičem

290,00

-

Odpor 100W TR630

490,00

-

-

Odpor 100W TR648

380,00

-

-

Odpor 10W TR551

60,00

-

-

Odpor 10W TR556

60,00

-

-

Odpor 10W TR600

19,00

-

-

Odpor 10W TR616

60,00

-

-

Odpor 10W TR649

60,00

-

-

Odpor 10W TR655

60,00

-

-

Odpor 15W TR552

75,00

-

-

Odpor 15W TR557

75,00

-

-

Odpor 15W TR617

75,00

-

-

Odpor 15W TR621

90,00

-

-

Odpor 15W TR656

75,00

-

-

Odpor 200W TR305 68R 1ks - Doprodej

595,00

-

-

Odpor 25W AX25WR Provedení s chladičem

85,00

Odpor 25W TR553

121,00

-

-

Odpor 25W TR558

120,00

-

-

Odpor 25W TR618

90,00

-

-

Odpor 25W TR628

90,00

-

-

Odpor 25W TR645

120,00

-

-

Odpor 25W TR651

120,00

-

-

Odpor 25W TR657

120,00

-

-

Odpor 30W TR261

95,00

-

-

Odpor 30W TR264

95,00

-

-

Odpor 50W AX50WR Provedení s chladičem

110,00

Odpor 50W TR629

150,00

-

-

Odpor 50W TR646

195,00

-

-

Odpor 50W TR652

195,00

-

-

Odpor 50W TR658 [TR266]

195,00

-