Tantalové

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

Tantal M1 / 35V RM 2.54

4,00

-

-

Tantal M15/ 35V RM 2.54

4,00

-

-

Tantal M22/ 40V RM 2.54

4,00

-

-

Tantal M33/ 35V RM 2.54

4,00

-

-

Tantal M47/ 40V RM 2.54

4,00

-

-

Tantal M68/ 35V RM 2.54

4,00

-

-

Tantal 1M / 25V RM 2.54

3,00

-

-

Tantal 1M / 40V RM 2.54

4,00

-

-

Tantal 1M / 50V RM 2.54

5,00

-

-

Tantal 1M5 / 25V RM 2.54

4,00

-

-

Tantal 2M2 / 16V RM 2.54

4,00

-

-

Tantal 2M2 / 40V RM 2.54

5,00

-

-

Tantal 3M3 / 10V RM 2.54

4,00

-

-

Tantal 3M3 / 16V RM 2.54

4,00

-

-

Tantal 3M3 / 25V RM 2.54

5,00

-

-

Tantal 3M3 / 35V RM 2.54

5,00

-

-

Tantal 3M3 / 40V RM 2.54

5,00

-

-

Tantal 4M7 / 6V3 RM 2.54

4,00

-

-

Tantal 4M7 / 25V RM 2.54

5,00

-

-

Tantal 4M7 / 35V RM 2.54

10,00

-

-

Tantal 6M8 / 6V3 RM 2.54

4,00

-

-

Tantal 6M8 / 16V RM 2.54

4,00

-

-

Tantal 6M8 / 25V RM 2.54

5,00

-

-

Tantal 6M8 / 35V RM 2.54

7,00

-

-

Tantal 6M8 / 40V RM 2.54

8,00

-

-

Tantal 10M / 10V RM 2.54

5,00

-

-

Tantal 10M / 16V RM 2.54

8,00

-

-

Tantal 10M / 25V RM 2.54

10,00

-

-

Tantal 15M / 6V3 RM 2.54

5,00

-

-

Tantal 15M / 16V RM 2.54

8,00

-

-

Tantal 15M / 25V RM 2.54

10,00

-

-

Tantal 22M / 10V RM 2.54

5,00

-

-

Tantal 22M / 16V RM 2.54

8,00

-

-

Tantal 22M / 35V RM 5.08

19,00

-

-

Tantal 33M / 6V3 RM 2.54

6,00

-

-

Tantal 33M / 16V RM 2.54

8,00

-

-

Tantal 33M / 25V RM 5.08

15,00

-

-

Tantal 47M / 6V3 RM 2.54

8,00

-

-

Tantal 47M / 10V RM 5.08

10,00

-

-

Tantal 47M / 25V RM 5.08

30,00

-

-

Tantal 100M / 16V RM 5.08

25,00

-

-

Tantal 150M / 16V RM 5.08

40,00

-

-

Tantal SMD M1 / 35V vel A

3,00

-

-

Tantal SMD 1M / 16V vel A

3,00

-

-

Tantal SMD 3M3 / 16V vel A

3,00

-

-

Tantal SMD 4M7 / 16V vel B

3,00

-

-

Tantal SMD 4M7 / 20V vel C

5,00

-

-

-

Tantal SMD 6M8 / 10V vel B

3,00

-

-

Tantal SMD 10M / 6V3 vel B

3,00

-

-

Tantal SMD 10M / 10V vel A

3,00

-

-

Tantal SMD 10M / 16V vel C

5,00

-

-

Tantal SMD 10M / 25V vel D

6,00

-

-

Tantal SMD 15M / 16V vel C

5,00

-

-

Tantal SMD 22M / 6V3 vel A

4,00

-

-

Tantal SMD 47M / 10V vel B

6,00

-

-

-