Značení a popisy

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

Barevné značení rezistorů

-

-

-
Barevné značení kondenzátorů

-

-

-
Číselné načení kondenzátorů

-

-

-