Alkalické akumulátory (RAM)

Vznik technologie RAM:

Zatím nejdokonalejší technologie tohoto druhu byla vyvinuta výzkumným týmem Battery Tech Technologies Inc. (BTI) v Kanadě, a to pod vedením profesora Karla Kordesche, autora původní technologie alkalické baterie z šedesátých let. Dostala název Rechargeable Alkaline Manganese (RAM). Laboratoře BTI se také podílí na neustálém zdokonalování své nové technologie a tím i zlepšování parametrů konečných výrobků.

Konstrukce RAM článku PURE ENERGY:

Katoda článku je tvořena slisovanými kroužky kysličníku manganičitého (MnO2), nasyceného grafitem za účelem zvýšení vodivosti. Tyto kroužky jsou zalisovány do poniklovaného ocelového kalíšku, tvořícího pouzdro a zároveň kladný vývod článku. Katoda dále obsahuje přísady umožňující opakované nabití.
Anodu tvoří želé, nasycené práškovým zinkem. Povrch těchto mikrozrníček je patentovaným způsobem ošetřen indiem.Vývod anody je ocelová pozlacená jehla s čepičkou, tvořící záporný vývod. Separátor odděluje anodu a katodu, aby nedocházelo ke zkratu a přitom mohly probíhat chemické reakce. Je z netkané textilie a celofánu.
Izolace vývodu katody obsahuje ztenčené místo, které umožňuje únik plynů, vzniklých při nabíjení napětím vyšším než 1,65 V při případném nesprávném nabíjení v nabíječkách pro jiné typy akumulátorů. Při tom však dojde zoxidováním anody ke znehodnocení článku.


Pure Energy RAM XL

Dovolujeme si Vám tímto představit dlouho očekávanou novinku v oblasti alaklických akumulátorů RAM, značky Pure Energy pod názvem Pure Energy RAM XL (EXtendee Life = prodloužený život).
Nové RAM články XL mají oproti původním článkům nový spodní uzávěr separátoru který umožnil deseti procentní zvýšení anodového objemu a zdokonalené složení katody a anody

Vlastnosti RAM článků Pure Energy:

 • prodávají se plně nabité, a jsou tedy ihned připraveny k použití
 • stejně jako klasické alkalické baterie netrpí RAM články téměř vůbec samovybíjením a vydrží proto v nabitém stavu 4-5 roků, na rozdíl od článků NiCd a NiMH
 • netrpí vůbec paměťovým efektem. Naopak je vhodné dobíjet je co nejčastěji, což má příznivý vliv na jejich celkovou životnost. Čím dříve je totiž započato jejich nabíjení, tím menší chemické změny v nich nastanou a tím vyšší kapacitu si uchovají pro další cyklus
 • napětí 1,5 V (důlešité v některých druzích elektronických zařízení, která špatně snášejí o 0,3V nižší napětí článků NiCd a NiMH)
 • mají nejvyšší počáteční kapacitu ze všech cenově dostupných akumulátorů (1650mAh u tužkového článku)
 • snášejí vysoké provozní i nabíjecí teploty (až 60°C), což umožňuje, kromě jiného, i jejich nabíjení na přímém slunci, například v solárních nabíječkách
 • jsou vyráběny špičkovou technologií (vysoká kvalita)
 • jsou ekologicky naprosto "čisté" a je tudíž možné je likvidovat prostým zahozením do odpadkového koše
 • dlouhá skladovatelnost
 • jsou pro kalkulujícího uživatele nesporným ekonomickým přínosem
 • dodávané jsou v rozměrech R6 AA (tužková) a R03 AAA (mikrotužková baterie)

 • Pure Energy RAM XL

 • mají větší životnost o 80%
 • vydrží v nabitém stavu 4-7 roků
 • mají zvýšený minimální počet cyklů z 25 na 50
 • mají počáteční kapacitu 2000mAh u tužkového článku


 • Porovnání baterií a akumulátorů malého formátu

  Parametr Alkalické baterie Akumulátory NiCD Akumulátory NiMH RAM normál RAM XL
  Napětí (V) 1,5 V 1,2 V 1,2 V 1,5 V 1,5 V
  Kapacita až 2400 mAh 500-800 mAh 1500-2400 mAh 1400-1600 mAh až 2000 mAh
  Počet nabíjecích cyklů 1 200 200 25 - 200 50 - 200
  Zachování kapacity* 7 let 2 měsíce 1 měsíc 5 let 7 let
  Paměťový efekt NE ANO minimální NE NE
  Okamžitě použitelné ANO NE NE ANO ANO
  Obsah těžkých kovů bez obsahu Cadmium Nikl a Cobalt bez obsahu bez obsahu
  * na minimální kapacitu 80%

  Následující grafy ukazují porovnání mezi článkem RAM a alkalickou baterií v různých přístrojích.


  Následující grafy ukazují porovnání mezi články RAM a RAM XL.

  Tento graf ukazuje nabíjecí cykly při použití tradičních RAM článků a článků RAM XL ve Walkmanu  Tento graf ukazuje nabíjecí cykly při použití tradičních RAM článků a článků RAM XL v motorové hračce  Tento graf ukazuje počet nabití a celkově poskytnutý čas při použití ve hře Gameboy.

 • první sloupec ukazuje nenabíjitelný RAM článek
 • druhý sloupec ukazuje použití RAM XL při dobíjení po osmi hodinách
 • třetí sloupec ukazuje použití RAM XL při dobíjení po čtyřech hodinách


 • Tento graf ukazuje udržení kapacity v procentech při zrychleném sedmiletém testu  Možnosti využití článků RAM:

  Články RAM jsou ideálně využitelné zejména tam, kde je zapotřebí vysoká kapacita, napětí 1,5V, jednoduchá obsluha, spolehlivost, ekonomičnost.

 • walkmany, CD přehrávače, přenosné radiopřijímače
 • fotoaparáty, blesky
 • kapesní a přenosné svítilny do odběru 1 A
 • pagery, operátory, navigační technika
 • s minimálním počtem cyklů i v některých digitálních fotoaparátech


 • Naprosto bezkonkurenční jsou pak RAM v nízkoodběrových zařízeních, jako jsou například:

 • minipočítače, organizéry, digitální hry
 • dálkové ovladače, měřící přístroje
 • elektronické hodiny, budíky, zálohy dat
 • RAM články nejsou svým principem určeny pro zařízení s vysokými trvalými proudovými odběry více jak 1 A.

  Technická specifikace parametrů

  Velikosti článků AAA (R03) AA (R6) AAA (R03) XL AA (R6) XL
  Napětí naprázdno (V) 1,5 V 1,57 V
  Vnitřní odpor nového článku (Ohm) 0,300 0,200 0,200 0,150
  Kapacita (mAh)(první vybíjecí cyklus při pokojové teplotě 22 st.C) 30 mA do 0,9 V 800 1800 800 2000
  125 mA do 0,9 V 650 1500 750 1750
  300 mA do 0,9 V 500 1200 600 1400
  500 mA do 0,9 V --- 800 450 1200
  1000 mA do 0,9 V --- --- --- 900
  Nabíjecí napětí (V) 1,65 V +/- 0,03 V 1,65 V +/- 0,05 V
  Max. nabíjecí proud (A) 1 A 1 A
  Rozměry výška (mm) 44,2 49,9 44,2 50,2
  průměr (mm) 10,2 14,0 10,2 14,0
  Hmotnost (g.) 10 21 11 22
  Pracovní teploty - 20 až + 60 °C
  Doporučené skladovací teploty + 15 až + 35 °C
  Skladovací životnost nových článků 4 až 5 let 5 až 7 let
  Životnost z hlediska počtu nabíjecích cyklů 25 až 250 50 až 500

  Pravidla používání baterií:

 • Alkalické dobíjitelné baterie PURE ENERGY je možno dobíjet jen v nabíječi konstruovaném pro tento typ baterií (omezení napětí na 1,65 V a proudu na 0,5 A).
 • V nabíječi není přípustné současně nabíjet různé druhy dobíjitelných baterií (hrozí riziko poškození baterií).
 • V nabíječi nesmějí být dobíjeny baterie, které k tomu nejsou určeny (běžné zinkouhlíkové a alkalické).
 • Baterie PURE ENERGY nemusí být před nabíjením vybity, naopak životnost baterií PURE ENERGY je tím vyšší čím dříve je nabíjení zahájeno.
 • Doporučuje se pro určité zařízení vždy skupinu baterií nabíjet a používat současně.

 • ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR !

 • Nenabíjejte v žádném případě baterie PURE ENERGY nabíječi určenými pro Ni-Cd akumulátory. Ty jsou konstruovány tak, že baterie soustavně přebíjí a v případě PURE ENERGY by tato vlastnost mohla způsobit nevratné poškození baterií a příp. i škody na zdraví.
 • Nedobíjejte ze stejných důvodů baterie PURE ENERGY v zařízeních, která mají interní nabíječ pokud nebyl upraven pro nabíjení dobíjitelných alkalických baterií.
 • Není vhodné nabíjet v nabíječi PURE ENERGY jiné druhy baterií.