Časová základna zajišťuje správný časový sled jednotlivých operací v modulu panelového třímístného čítače CT3. Ve spojení s modulem čítače umožňuje měření kmitočtu.

Popis zapojení časové základny:

Jednoduchá časová základna zajišťuje správný časový sled jednotlivých operací v čítači. Je osazena časovačem NE555 v astabilním režimu. Stabilita tohoto časovače je pro třímístnou indikaci vyhovující díky výborné teplotní stabilitě integrovaného obvodu. Základní kmitočet časové základny je 10Hz a je určen hodnotou kapacity kondenzátoru C2, odporem rezistorů R3, R4 a nastavením odporového trimru R2. Impulsy jsou přivedeny na špičku 10Hz a současně na vstup IO2A vývod 4, kde jsou děleny deseti. Pro získání impulsů s aktivní délkou 0,1s přivedeme impulsy o kmitočtu 10Hz na špičku T. Impulsy ze špičky T jsou přivedeny do vstupu IO2B vývod 15, kde se jejich kmitočet dělí dvěma. Pro získání impulsů s aktivní délkou impulsu 1s přivedeme impulsy o kmitočtu 1Hz do vstupu T. Z výstupu IO2 vývod 13 se odebírají pulsy pro řízení modulu čítače. Zapojíme je na vstup modulu čítače /CP0. Výstup impulsů Res upravený derivačním článkem C3R5 ovládá nulování modulu čítače při každém novém cyklu měření. Tento výstup propojíme se vstupem modulu čítače RES. Výstup impulsů /LE upravený derivačním článkem C4R6 ovládá zápis stavu čítače do střadače po každém ukončení cyklu měření. Zapojíme jej na vstup modulu čítače /EL. Délka nulovacího a zapisovacího impulsu je daná časovou konstantou RC a je velmi malá. Napájecí napětí je blokováno kondenzátory C5, C6.

Konstrukce a nastavení:

Časová základna je konstruována na jednostranném plošném spoji o rozměru 5,1 x 2,7 cm. Nejprve zapájíme do desky plošných spojů pájecí špičky (pro pozdější připojení kabelů). Potom zapájíme integrované obvody, rezistory, kondenzátory a odporový trimr. Kondenzátory je nutné zapájet tak, aby jejich vývody byly co nejkratší. Při osazování elektrolytického kondenzátoru dbáme na správnou polaritu a u integrovaných obvodů dbáme na správnou orientaci vývodů. Po pečlivém zapájení předepsaných součástek připojíme kabely pro měření. Výstupní signály 1Hz, 10Hz zapojíme na vhodný přepínač a signál z přepínače zapojíme na vstup T časové základny. Při použití předzesilovače pro modul čítače ZCT3 připojíme na další kontakty tohoto přepínače i výstupní signály z modulu předzesilovače ZCT3. Připojíme napájecí napětí a po 5 minutách provozu provedeme nastavení modulu. Na vývod "10Hz" připojíme přesný čítač a odporovým trimrem R2 nastavíme přesně kmitočet 10Hz. Nestačí-li k tomu rozsah trimru změníme hodnotu rezistoru R4. Hodnoty rezistorů R3, R4 jsou určeny tak, aby nebylo nutné ve většině případů jejich hodnotu měnit. Tím je konstrukce hotová a časová základna je připravena k použití. Jestliže máme k dispozici napájecí napětí větší než 5V, zapojíme toto napájecí napětí na stabilizátor např. typ 7805 a výstup stabilizátoru 5V zapojíme na pájecí špičky modulu časové základny.

Seznam součástek modulu časové základny:

R1

2k2

R4

47k

C2

220nF/MKT

R2

trimr 50k

R5, 6

10k

C5

100µF/10V rad.

R3

M27

C1, 3, 4

10n/ker

C6

100n/ker

Pájecí špička - 5ks

IO1

NE555

IO2

74HC390