Světelný magický kříž je konstruován jako optický poutač. Pozorování postupného rozsvěcování a zhasínání mnoha svítivých LED diod působí příjemný světelný efekt. Může být napájen z devítivoltové baterie, nebo z externího zdroje. Stavebnice je vhodná i pro začátečníky, díky dobré reprodukovatelnosti.

Popis zapojení:

Dva invertory integrovaného obvodu IO1 - 4049 jsou zapojeny jako generátor. Kmitočet je určen hodnotou rezistoru R2, trimru R3 a hodnotou kondenzátoru C1. Trimrem lze nastavit rychlost rozsvěcování a zhasínání LED diod E2 - E17. Výstup generátoru je zapojen do vstupu přednastavitelného Johnsonova čítače IO2 - 4018. Výstupy čítače budí přes invertory v IO1 a oddělovací odpory R4-R12 nízkopříkonnové LED diody, zapojené do kříže. Nejdříve se rozsvítí LED E1 a pak zhasne, potom se rozsvítí LED E2,6,10,14, potom se ještě rozsvítí LED E3,7,11,15, potom se ještě rozsvítí E4,8,12,16, potom se ještě rozsvítí LED E5,9,13,17, potom zhasne LED E2,6,10,14, potom ještě zhasne LED E3,7,11,15, potom ještě zhasne LED E4,8,12,16, potom ještě zhasne LED E5,9,13,17 a opět se rozsvítí LED E1. Celý tento režim se dále neustále opakuje. Dioda D1 chrání integrované obvody proti přepólování napájecího zdroje.

Konstrukce světelného kříže:

Nejprve zapájíme do desky plošných spojů pájecí špičky pro pozdější připojení napájecího konektoru. Pak zapájíme integrované obvody, odpory, diodu, kondenzátory a LED diody. Kondenzátory C1, C2 je nutné zapájet na ležato. Při osazování elektrolytických kondenzátorů dbáme na správnou polaritu a u integrovaných obvodů, diody a LED diod dbáme na správnou orientaci vývodů. Po pečlivém zapájení předepsaných součástek připojíme napájecí napětí. Trimrem R3 nastavíme rychlost rozsvěcování a zhasínání LED diod. Tím je světelný kříž připraven k použití.

Seznam součástek modulu magického kříže:

R1

1k

C1; 2

10µF/10V

IO2

4018

R2÷12

2k2

C3

100n/ker

E1

LED 2mA

R3

trimr 25k

IO1

4049

E2÷17

LED 2mA

Pájecí špička - 2ks

Konektor pro 9V baterii

D1

1N4448