Stavebnice je určena k měření otáček ve spojení s modulem třímístného panelového čítače CT3. Otáčkoměr je nutným doplňkem pro přesné měření rychlosti otáčení modelářských spalovacích a elektrických motorků. Rozsah měření otáčkoměru je 0 - 99900 ot/min. Snímání otáček je fotoelektrické - přerušováním světelného paprsku vrtulí, nebo snímáním odrazů světla odrazovými ploškami. Může to být např. kousek bílé samolepící pásky nalepené na tmavém pozadí, nebo naopak na světlou rotující část nalepit proužek matné černé samolepící pásky. Místo samolepící pásky lze použít barevný lak. Přivedením signálu na vnější napěťový vstup umožňuje otáčkoměr měřit otáčky automobilových motorůPopis zapojení: Elektrické impulsy z fotodiody D1, nebo z externího vstupu (vývod ext. vst.) jsou přivedeny do integrovaného obvodu IO1B - NE556, který vytváří impulsy pravoúhleho průběhu pro další zpracování v modulu čítače. Druhá polovina časovače NE566 vytváří vlastní časovou základnu otáčkoměru. Aktivní délka hradlovacího impulsu na výstupu IO1A vývod 5 je 0,6s a je určena hodnotou kapacity kondenzátoru C4, odporu rezistorů R5, R6 a nastavením odporového trimru R4. Rozsah měření otáčkoměru lze změnit podle potřeby změnou hodnot C4, R5, R6, R4. Výstupy /EL, /CP0, RES jsou pro řízení modulu čítače. Přivedením signálu na vnější napěťový vstup umožňuje otáčkoměr měřit otáčky automobilových motorů. V tomto případě nezapojujeme fotodiodu D1, nebo ji dokonale zastíníme, aby nebyl ovlivňován externí vstup. Pro měření otáček s rozsahem 0 - 99900 ot/min čtyřdobého čtyřválce, změníme C2 na 470nF, R4 na 250k, R5 na M68, R6 na M12. Hradlovací impuls se pak zkrátí na 0,3s. Signál z přerušovače přivedeme na externí vstup a zem. Napájecí napětí je blokováno kondenzátory C3, C7, C8.

Konstrukce a nastavení: Otáčkoměr je konstruován na jednostranném plošném spoji o rozměru 5,1 x 3,1 cm. Nejprve zapájíme do desky plošných spojů pájecí špičky (pro pozdější připojení kabelů). Potom zapájíme integrovaný obvod, rezistory, kondenzátory, tranzistor a odporový trimr. Kondenzátory je nutné zapájet tak, aby jejich vývody byly co nejkratší. Fotodiodu D1 zapájíme na pájecí špičky. Při osazování elektrolytického kondenzátoru dbáme na správnou polaritu a u integrované obvodu, diod a tranzistoru dbáme na správnou orientaci vývodů. Po pečlivém zapájení předepsaných součástek připojíme kabely pro měření. Připojíme napájecí napětí a po 5 minutách provozu provedeme nastavení modulu. Otáčkoměr nastavíme nf generátorem, přivedením signálu na externí vstup o amplitudě alespoň 1V a kmitočtu 1500Hz, což odpovídá 90000 ot/min. Fotodiodu D1 dokonale zastíníme, aby nebyl ovlivňován externí vstup. Odporovým trimrem R4 nastavíme údaj čítače 900. Nestačí-li k tomu rozsah trimru, změníme odpor rezistoru R6. Tím je celé nastavení otáčkoměru skončeno. Výstupní signály CP1, /CP0, /EL, RES, GND propojíme s modulem čítače CT3. Přivedením signálu na vnější napěťový vstup umožňuje otáčkoměr měřit otáčky automobilových motorů. V tomto případě nezapojujeme fotodiodu D1, nebo ji dokonale zastíníme, aby nebyl ovlivňován externí vstup. Pro měření otáček s rozsahem 0 - 99900 ot/min čtyřdobého čtyřválce, změníme C2 na 470nF, R4 na 250k, R5 na M68, R6 na M12. Hradlovací impuls se pak zkrátí na 0,3s. Otáčkoměr nastavíme nf generátorem přivedením signálu o amplitudě alespoň 1V a kmitočtu 1000Hz na externí vstup. Tomuto kmitočtu odpovídá 30000 ot/min. Odporovým trimrem R4 nastavíme údaj čítače 300. Tím je celé nastavení otáčkoměru pro čtyřdobý čtyřválec hotové. Jestliže máme k dispozici napájecí napětí větší než 5V, zapojíme toto napájecí napětí na stabilizátor např. typ 7805 a výstup stabilizátoru 5V zapojíme na pájecí špičky modulu zesilovače.