Zesilovač s děličkou zvyšuje napěťovou citlivost modulu panelového třímístného čítače CT3. Ve spojení s modulem čítače a modulu časové základny TBCT3 umožňuje měření kmitočtu. Modul zesilovače lze použít i pro jiné čítače.Popis zapojení:
Vstupní zesilovač zvětšuje citlivost modulu čítače. Vstupní citlivost je 40 mV, odběr proudu 10mA. Měřený signál je veden na polem řízený tranzistor T1, který zajišťuje velký vstupní odpor zesilovače. Rezistor R2 s diodami D1, D2 chrání vstup T1 proti přepětí. Signál je zesílen a tvarován tranzistory T2, T3. Optimální pracovní režim a tím i citlivost se nastaví odporovým trimrem R5. Signál z kolektoru T3 je signál tvarován čtyřmi dvouvstupovými hradly IO1, na jejichž vstupech je Schmittův klopný obvod. Výstupní signál je vyveden na špičku f a současně na vstup děličky deseti IO2A. Výstup je vyveden na špičku f/10 a současně na další děličku deseti IO2B, jejiž výstup je přiveden na špičku f/100. Signál přivedeme na přepínač S1B a z něj na vstup modulu čítače CP1. Pro měření kmitočtů s rozsahem 999Hz použijeme impulsy z časové základny 1Hz a pro měření kmitočtů s rozsahy 9,99kHz, 99,9kHz, 999kHz impulsy z časové základny 10Hz, pomocí přepínače S1A. Signály z časové základny - /LE, /CP0, Res zapojíme na modul čítače.

Konstrukce a nastavení: Zesilovač s děličkou je konstruován na jednostranném plošném spoji o rozměru 6,6 x 2,7 cm. Nejprve zapájíme do desky plošných spojů pájecí špičky (pro pozdější připojení kabelů). Potom zapájíme integrované obvody, rezistory, kondenzátory, tranzistory a odporový trimr. Kondenzátory je nutné zapájet tak, aby jejich vývody byly co nejkratší. Při osazování elektrolytického kondenzátoru dbáme na správnou polaritu a u integrovaných obvodů a tranzistorů dbáme na správnou orientaci vývodů. Po pečlivém zapájení předepsaných součástek připojíme kabely pro měření. Odporovým trimrem R5 nastavíme optimální pracovní režim. Na vstup zesilovače přivedeme z generátoru napětí o úrovni 100mV a kmitočtu 1kHz. Odporovým trimrem nastavíme maximální napětí na vývodu 1, 2 integrovaného obvodu IO1. Zmenšíme napětí z generátoru na úroveň 50mV a postup nastavení R5 opakujeme. Modul zesilovače propojíme s modulem čítače. Tím je konstrukce hotová a zesilovač je připraven k použití. Výstupní signály f, f/10, f/100 zapojíme na vhodný přepínač a signál z přepínače propojíme s modulem čítače CT3 na vstup CP1. Při použití modulu časové základny TBCT3 připojíme na další kontakty tohoto přepínače i signály z modulu časové základny. Jestliže máme k dispozici napájecí napětí větší než 5V, zapojíme toto napájecí napětí na stabilizátor např. typ 7805 a výstup stabilizátoru 5V zapojíme na pájecí špičky modulu zesilovače.