První znak kódu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Pouzdra (base)
A-F G-K L-P
Q-V W-Z
AQ-FQ GQ-LQ
MQ-SQ TQ-ZQ
CS-CZ
DA-DF DG-DL
DM-DR

Další informace
SMD kódy - informace
Zkratky
Kódování u diod HP
SOD-80 (Melf) diody
Bar.zn. diod SOD123
SMD elektrolyty
SMD keramika
SMD rezistory
Náhrady pouzder

Velikost pouzdra
SOT-23, SOT346
SOT-323, SOT-416
SOT-223, SOT-89
SOT-143, SOT-363

SMD Kódy

Kódování SMD

Úvod

SMD součástky jsou velmi malé na to, aby mohly nést číselné označení klasických součástek. Po zpočátku chaotickém kódování se časem ujal kódovací systém, užívající 2 až 3 znaky. Tyto znaky identifikují výrobce a typ součástky. Poznat výrobce a typ součástky může být v množství vyráběných součástek SMD obtížný úkol zahrnující prohledávání množství katalogů a odborné literatury. Tyto HTML stránky jsou navrženy k snadné identifikaci SMD součástek. Obsahují přes 1500 kódovaných součástek v abecedním pořadí s uvedením charakteristik, popřípadě jejich ekvivalentů.

Jak vyhledat ID kód

K identifikaci SMD nejprve zjistíme umístění tištěného ID kódu na součástce. Nyní vyhledáme kód v abecedním seznamu, který tvoří hlavní část vyhledávacích stránek a označíme první písmeno nalevo v rámečku. Data součástek se zobrazí v hlavním rámečku.
Bohužel, každý kód není nutně jedinečný. Pro příklad součástka s kódem 1A může být buď BC846A nebo FMMT3904. Dokonce stejný výrobce může užívat stejný kód pro různé součástky! Máme-li více než jednu možnost, užíváme u součástek se stejným ID kódem rozlišení pouzder.

Tento seznam je převzat částečně od výrobců a z dalších zdrojů zabývajících se ID kódy SMD součástek, zapojením pinů a náhradami. Poznámky u výrobců nejsou komplexní a jde spíše o podnícení k dalšímu vyhledávání informací, které potřebujete.

Varianty kódů ID

Mnoho výrobců užívá dodatečný vlastní identifikační kód. Jestliže je součástka z firmy Philips bude mít někdy malé písmeno 'p' (nebo někdy 't') přidané ke kódu; Siemens součástky obvykle mají malé písmeno 's'. Například, jestli je kód 1A, potom je tam podle tabulky mnoho možností :

1A BC846A Phi ITT N BC546A

1A FMMT3904 Zet N 2N3904

1A MMBT3904 Mot N 2N3904

1A IRLML2402 IR F n-ch mosfet 20V 0.9A

Toto byl problém v minulosti, nedávno výrobci přidali malá písmena k popisům, která vyjasňují kód - tabulka je aktualizovaná.

Mnoho novějších součástek od firmy Motorola má malý typ písma "horní index" popis po kódu zařízení, jako SAC. Tento menší popis je pouze kód měsíce výroby.

Mnoho součástek z firmy Rohm Semiconductors, které začínají na G mají přímé ekvivalenty ve zbytku čísla. Například GD1 je stejný jako D1 který je BCW31.

Některé součástky mají jednotlivý barevný popis (obvykle extrémně malé diody). Jestliže je barva významná, je znázorněná po kódu .

'L' přípona obvykle signalizuje nízký-profil pouzdra, jako SOT323 nebo SC70.

Reverzně zhotovené vývody součástek mají současně několik odlišností. Mají znak 'R' v typu čísla. Reverzní pouzdro má ohebný vývod zahnutý nahoru namísto dolů. Jsou zrcadlovým obrazem konvenční součástky. Identifikace je obvykle možná ze směru čísla, ale někteří výrobci užívají stejné kódy. V těchto případech, prohlédneme součástku zvětšovacím sklem. Ohebné vývody většiny normálních pouzder vycházejí blíže k obvodu ze spodní strany součástky; obráceně osazené pouzdro je bude mít blíž k ' vrcholu' součástky.

Některé série součástek, jsou odvozené ze stejného základu, typ relace (ne kód) čísla. 'R' často ukazuje obráceně zapojené pouzdro, a nebo 'W' ukazuje na menší variantu pouzdra , třeba SOT343. Někdy nalezneme podobu také v směrových číslech. Například '67' je kód pro BFP67 (SOT143 pouzdro) , a '67R' je kód pro obrácené vývody s variantou BFP67R (SOT143R), zatímco 'W67' je kód pro poudro SOT343.

Donedávna někteří výrobci užívali symboly nebo malá písmena popisu, který určoval zemi výroby. Tyto popisy ignorovaly abecední pořadí. Například 'Z-S' a 'ZtS ' jsou oba součástka 2PC4081Q vyrobená firmou Philips; první vyrobená v Hongkongu a druhá v Malajsii; toto se objeví v číselníku klasifikovaném pod ZS.

 

Náhrady součástek a informace

Kde je to možné, udává seznam konvenční náhradu součástky s ekvivalentnímy parametry. Jestli je náhradní komponent dostatečně znám, pak už nejsou informace udávány. Jestliže je součástka méně běžná, budou někdy udávány nějaká další informace. Kde žádný přesný ekvivalent neexistuje, je udán krátký popis součástky, který může být dostačující k tomu , aby bylo možno zvolit náhradu jinou součástkou.

 

Když popisujeme u součástky charakteristické rysy, některé podmínky předpokládáme z typu zařízení. Například, elektrické napětí specifikované pro usměrňovač proudu (diodu) je obvykle maximum (vrchol obráceného elektrického napětí) diody, ale pro zenerovu diodu operující (zener. elektrické napětí) bude dané. Normálně, kde elektrické napětí, nynější nebo síla je specifikovaná, toto budou mezní hodnoty. Například, zařízení specifikované jako NPN 20V 0.1A 1W je NPN tranzistor s Vce (max) 20V, maximální kolektorový proud 100mA a maximální celkový ztrátový výkon 1W. Některé z tranzistorů jsou typy s integrovanými rezistory; v seznamu, základní rezistory - tranzistory spojené do série s bází. Když jsou dány dvě rezistorové hodnoty , první je série báze rezistor, a druhá rezistor mezi bází a emitorem.

 

Dodatky popisující vývody pinů, zkratky, u diod barva kódů a kódy u elektrolytických kondenzátorů jsou také dostupné z hlavní stránky SMD kódů.

 

Děkujeme všem za příspěvek k této rubrice.Jsou vítány vaše připomínky a náměty resp.zaslání doplňujících informací a dat, které mohou napomoci dalším zájemcům o tuto problematiku.Náš e-mail je zde.

 

Nebereme na sebe žádné závazky a odpovědnost za způsobené chyby nebo omyly.