Časovače

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

E 310 D automobilový blikač DIP16

10,00

-

-

ICM 7555 [C555, TS555IN] časovač CMOS 555 DIP8

25,00

-

-

ICM 7555 [C555] SMD časovač CMOS 555 SO8

20,00

-

-

ICM 7556 [C556, TS556IN] 2x časovač CMOS 556 DIP14

25,00

-

-

NE 555 SMD časovač 555 SO8

9,00

-

-

NE 555 P časovač 555 DIP8

9,00

-

-

NE 556 SMD 2x časovač 555 SO14

12,00

-

-

NE 556 [B556D] 2x časovač 555 DIP14

15,00

-

-