SMS

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

SMS TX6110750 zás. kabel 50R

150,00

-

-

SMS TX6112600 zás. kabel 50R

120,00

-

-

SMS TX6310000 spojka z-z 50R

120,00

-

-

SMS TY6110350 vidlice 50 ohm

150,00

-

-

SMS TY6111500 vidlice 50 ohm

150,00

-

-

SMS TY6112000 vidl 50 ohm

150,00

-

-

SMS TY6112100 vidl 50 ohm

150,00

-

-

SMS TY6113500 vidl 50 ohm roh.

150,00

-

-

SMS TY6113600 vidl 50 ohm roh.

150,00

-

-

SMS TY6119005 terminátor 50R

120,00

-

-

SMS TY6310000 spojka vid.-vid.

120,00

-

-