SMS

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

SMS TX6110750 zás. kabel 50R

190,00

-

-

SMS TX6112600 zás. kabel 50R

190,00

-

-

SMS TX6310000 spojka z-z 50R

190,00

-

-

SMS TY6110350 vidlice 50 ohm

190,00

-

-

SMS TY6111500 vidlice 50 ohm

190,00

-

-

SMS TY6112000 vidl 50 ohm

190,00

-

-

SMS TY6112100 vidl 50 ohm

190,00

-

-

SMS TY6113500 vidl 50 ohm roh.

190,00

-

-

SMS TY6113600 vidl 50 ohm roh.

190,00

-

-

SMS TY6119005 terminátor 50R

190,00

-

-

SMS TY6310000 spojka vid.-vid.

190,00

-

-