TTL 74 ACT xx

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

74 AC 00 4x dvouvstupový NAND DIP14

15,00

-

-

74 AC 74 2x bistabilní klopný obvod D DIP14

15,00

-

-

74 AC 541 SMD SO20

22,00

-

-

-

74 ACT 374 8 x klopný obvod D DIP20

10,00

-

-