Varistory

Varistory jsou polovodičové součástky, které jsou určeny na ochranu elektronických obvodů před přepětím. Jejich voltampérová charakteristika je symetrická, a tak chrání obvod před přepětím obou polarit. Mají krátké reakční časy, které se pohybují řádově v nanosekundách. Jejich další výhodou jsou velmi malé hodnoty zbytkového proudu. Varistory jsou určeny na trvalé připojení ke chráněnému obvodu, přičemž obvod v klidovém stavu prakticky nezatěžují. Svoje uplatnění varistory najdou jako ochrana spínacích prvků, osvětlení, motorů, v automobilech, telekomunikační technice apod.


Srovnávací tabulka

P

Joyln

Philips

EPCOS

Panasonic

SGS Thomson

100mW

JVR05

592

S05K

ERZV05

VE07M

250mW

JVR07

593

S07K

ERZV07

VE09M

400mW

JVR10

594

S10K

ERZV10

VE13M

600mW

JVR14

595

S14K

ERZV14

VE17M

1W

-

-

S20K

ERZV20

-


Ttabulka parametrů

Typ

Uv [V]

Urms [V]

Imax [A]

P [mW]

Průměr [mm]

JVR05N180K

18

11

100

100

5

JVR05N390K

39

25

100

100

5

JVR05N101K

100

60

400

100

5

JVR05N391K

390

250

400

100

5

JVR07N220K

22

14

250

250

7

JVR07N201K

200

130

1200

250

7

JVR07N431K

350

275

1200

250

7

JVR07N471K

385

300

1200

250

7

JVR10N431K

350

275

2500

400

10

JVR10N471K

385

300

2500

400

10


Uv - špičková hodnota napětí impulsu

Urms - maximální provozní napětí

Imax - špičková proudová hodnota impulsu

P - jmenovitý výkon