Výrobní pravidla

maximální rozměr jednovrstvých plošných spojů 400 x 500 mm (větší po dohodě)

maximální rozměr dvouvrstvých plošných spojů 240 x 320 mm

minimální šířka spoje 0,2 mm (0,15 mm po dohodě s příplatkem)

minimální šířka izolační mezery 0,2 mm (0,15 mm po dohodě)

minimální šířka okruží (přesah plošky) 0,2 mm (0,15 mm po dohodě s příplatkem)

minimální průměr vrtání 0,4 mm (0,3mm s příplatkem)

maximální průměr vrtání 6,2 mm (větší otvory frézované)


U prokovených plošných spojů je nutné vždy uvést, zda otvory, které máte v návrhu myslíte jako průměry vrtáků nebo jako výsledné požadované otvory. Při prokovení se do otvorů vynáší Cu a otvor se pak zmenší asi o 0,1 mm. Proto při informaci, že jde o výsledný otvor navýšíme průměry vrtáků (otvorů) o 0,1 mm.


Pokud bude v objednávce tato informace chybět, budeme považovat Vaše nadefinované průměry za průměry vrtáků (otvorů) a nebudeme je navyšovat.

návrhy – stačí jeden motiv, počet zpanelizujeme

technologické okolí není nutné zadávat, veškeré technologické značky doplníme