Třímístný panelový čítač CT3 je konstruován jako univerzální modul pro všestranné použití. Největší předností modulu jsou malé rozměry, jednoduchost zapojení, potřeba pouze jediného napájecího napětí a poměrně malá spotřeba proudu. Malé rozměry a jednoduché připojení umožňují použít tento modul v měřících přístrojích, např. jako jednoduchý čítač, otáčkoměr, prostý čítač impulsů, měřič kmitočtu místo stupnice v tónovém generátoru, počítač kol k autodráze, registraci počtu prošlých osob, počítadlo k navíječce, digitální stopky a podobně, ve spojení s dalšími moduly pro čítač CT3.

Popis zapojení čítače:

Modul je osazen integrovaným obvodem IO1 - 4553. Tento obvod je složen ze tří synchronních čítačů BCD, tří čtyřbitových střadačů, multiplexeru s vlastním oscilátorem a z výstupních obvodů. Vstup čítače je na vývodu 12 (/CPO), který reaguje na sestupnou hranu pulsu, a vývodu 11 (CP1), který reaguje na náběžnou hranu pulsu. Tyto vstupy mohou být buzeny pulsy s menší strmostí hran. Jeden z těchto vstupů může být použit pro čítané pulsy a druhý pro jejich hradlování. Okamžitý stav čítače je možné uchovat blokováním střadače, tj. přivedením úrovně H na vývod 10 (/EL). Výstup přenosu (TC-vývod 14) je v úrovni H při stavu čítače 999, jinak je v úrovni L. Výstup přenosu TC slouží pro kaskádní řazení dalších obvodů, nebo jej lze použít k detekci přetečení. Kmitočet vnitřního oscilátoru multiplexeru je nastaven hodnotou externího kondenzátoru C2. Přivedením úrovně H na vývod 13 (RES) dojde k vynulování čítače a k zablokování oscilátoru multiplexeru (displej zhasne). Integrovaný obvod IO2 - D347 je dekodér a proudový budič sedmisegmentového displeje. Displeje pracují v multiplexním režimu, a jejich společné anody jsou spínány tranzistory T1, T2, T3. Desetinné tečky displeje jsou vyvedeny přes rezistory R3, R4, R5 na pájecí špičky v plošném spoji. Připojením některé pájecí špičky na zem se rozsvítí příslušná desetinná tečka. Svítivé diody E4, E5 jsou pro doplňující indikaci funkce modulu. Připojením některé pájecí špičky na zem se rozsvítí příslušná LED (pro indikaci Hz-kHz, indikaci blokování apod.). Napájecí napětí je blokováno kondenzátory C3, C1.

Konstrukce a nastavení:

Panelový čítač/otáčkoměr je konstruován jako univerzální modul na jednostranném plošném spoji o rozměru 5,5 x 3,5 cm. Nejprve zapájíme do desky plošných spojů pájecí špičky (pro pozdější připojení kabelů) a drátové propojky d.p.1 až d.p.6. Pro propojky použijeme vodič o průměru 0,5mm (např. zbytky vývodů z rezistorů). Potom zapájíme integrované obvody, rezistory, kondenzátory, tranzistory a jako poslední dvě upravené jednořadové objímky na displej. Kondenzátory je nutné zapájet tak, aby jejich vývody byly co nejkratší. Při osazování elektrolytického kondenzátoru dbáme na správnou polaritu a u integrovaných obvodů, tranzistorů a diod dbáme na správnou orientaci vývodů. Po pečlivém zapájení předepsaných součástek připojíme kabely pro měření. Tím je konstrukce hotová a panelový čítač je připraven k použití. Jestliže máme k dispozici napájecí napětí větší než 5V, zapojíme toto napájecí napětí na stabilizátor např. typ 7805 a výstup stabilizátoru 5V zapojíme na pájecí špičky modulu čítače a dalších doplňků.

Seznam součástek modulu třímístného čítače:

R1, 2

1k

C1

100µF/10V rad.

E1, 2, 3

SA 52-11

R3, 4, 5

220R

C2

1nF/ker.

IO1

4553

T1, 2, 3

BC556

C3

100n/ker

IO2

D347D

E4, 5

LED 3 2mA

Pájecí špička- 12ks