Pulzující kostka je konstruována pro přímou náhradu házecích kostek v různých zábavných hrách, například pro hru člověče nezlob se. Největší předností pulzující kostky je ta, že při stisku spínače se rychle mění kombinace čísel, čímž je znemožněna možnost ovlivnění výsledku krátkým stisknutím spínače, a že po uvolnění spínače se pomalu snižuje rychlost kombinace čísel až po úplné zastavení na náhodné kombinaci čísla. Pozorování zpomalování rychlosti kombinací čísel až po úplné zastavení na jednom z čísel 1 až 6 se stává "házení" touto kostkou napínavé a plné očekávání poslední kombinace čísla.

Popis zapojení:

Integrovaný obvod IO1-CD4011 je zapojen jako astabilní generátor řízený napětím. Kmitočet je určen hodnotou kondenzátoru C2, hodnotou rezistorů R2, R3 a velikostí napětí na kondenzátoru C1. Při nulovém napětí na C1 kmitá generátor nejvyšší frekvencí a zvyšováním napětí na C1 se kmitočet snižuje až po vysazení generátoru při dosažení cca. poloviny napájecího napětí. Kondenzátor C1 se po stisku mikrospínače S1 začne pomalu nabíjet přes rezistor R1. Rychlost nabíjení C1 je určena hodnotou R1,C1 a je nastavena na cca. 5 sekund. Výstup generátoru je zapojen do přednastavitelného čítače IO2-CD4029. Čítač po stlačení mikrospínače S1 začne čítat směrem nahoru a po dosažení stavu čítače 0110 je pomocí diod D4,5 a rezistoru R5 přednastaven čítač na číslo devět. Tento cyklus celkem šesti stavů čítače IO2 pokračuje tak dlouho, dokud je stisknut S1, nebo dokud se nanabije C1 po uvolnění mikrospínače S1. Výstupy čítače a kolektor tranzistoru T1 budí nízkopříkonnové LED diody jejichž rozmístění na plošném spoji je stejné jako u házecí kostky.

Konstrukce elektronické kostky:

Nejprve zapájíme do desky plošných spojů pájecí špičky pro pozdější připojení napájecího konektoru. Pak zapájíme integrované obvody, odpory, diody, kondenzátory, tranzistor, LED diody a mikrospínač. Kondenzátory C1, C3 je nutné zapájet na ležato. Při osazování elektrolytických kondenzátorů dbáme na správnou polaritu a u integrovaných obvodů, tranzistoru, diod a mikrospínače dbáme na správnou orientaci vývodů. Po pečlivém zapájení předepsaných součástek připojíme napájecí napětí. Tím je kostka připravena k použití. Při každém "házení" kostkou necháme stisknutím mikrospínače na jednu sekundu čísla řádně promíchat, a pak mikrospínač uvolníme. Pro napájení kostky je možné použít devítivoltovou baterii.

Seznam součástek modulu elektronické kostky:

R1

M22

C1,3

47µF/16V

D1- D6

1N4448

R2, 3

M47

C2,4

68n/ker

E1- E7

LED nízkopřík.

R4,5, 10

M1

S1

DT6

T1

BC546

R6, 8, 9

1k

IO1

4011

Pájecí špičky - 2 ks

R7

2k2

IO2

4029

Konektor pro 9V baterii