Stavebnice je určena přesnému měření časů ve spojení s modulem třímístného panelového čítače CT3 a modulu časové základny TBCT3. Stopky jsou nutným doplňkem pro přesné měření času ve sportu, práci při vaření v kuchyni, pro modeláře při soutěžích a podobně. Stopky jsou ovládány pěti tlačítky: start, stop, mezičas, konečný stav a reset.Popis zapojení: Stopky jsou ovládány pěti tlačítky: start, stop, mezičas, konečný stav a reset. Stopky se spouští tlačítkem start. Chceme-li kdykoli v době měření zjistit mezičas, stiskneme tlačítko mezičas, na displeji se zobrazí časový údaj a přitom stopky měří nepřetržitě dál. Konečný stav čítače se zobrazí stisknutím tlačitka kon. stav. Chceme-li měření ukončit, stiskneme tlačítko stop. Sepnutím spínače reset se na displeji zobrazí stav 000. Výstupy CP1, RES, /EL, GND propojíme s modulem čítače CT3. Pro měření času do 999s přivedeme impulsy o kmitočtu 1Hz, pro měření času do 99,9s přivedeme impulsy o kmitočtu 10Hz, na vstup modulu čítače /CP0. Z časové základny pro čítač použijeme pouze impulsy ze špiček 1Hz a 10Hz. Ostatní signály z časové základny nepoužijeme.

Konstrukce a nastavení: Modul je konstruován na jednostranném plošném spoji o rozměru 5,6 x 2,8 cm. Nejprve zapájíme do desky plošných spojů pájecí špičky (pro pozdější připojení kabelů). Potom zapájíme integrovaný obvod, rezistory, kondenzátory a jako poslední mikrospínače. Kondenzátory je nutné zapájet tak, aby jejich vývody byly co nejkratší. Elektrolytický kondenzátor zapájíme na ležato. Při osazování elektrolytického kondenzátoru dbáme na správnou polaritu a u integrovaného obvodu dbáme na správnou orientaci vývodů. Po pečlivém zapájení předepsaných součástek připojíme kabely pro měření a spojíme tento modul k modulu čítače a časové základny. Tím je celá konstrukce hotová a modul je připraven k použití. Jestliže máme k dispozici napájecí napětí větší než 5V, zapojíme toto napájecí napětí na stabilizátor např. typ 7805 a výstup stabilizátoru 5V zapojíme na pájecí špičky modulu zesilovače.