Ohmův zákon :

Napětí :

Proud :

Odpor :

Výpočet hodnoty rezistoru k diodě LED :

Stenosměrný proud :

Střídavý proud :

U LED - úbytek napětí na diodě LED

I LED - proud procházející diodou LED (typicky 20mA)

Samozrejmě hodnotu rezistoru vybereme nejblíže vyráběné hodnotě. viz. odporové řady

Tabulka typických úbytků napětí na diodách LED standart

Barva

Rudá

Zelená

Žlutá

Oranžová

Modrá

Bílá

Úbytek

2,0 V

2,2 V

2,1 V

2,0 V

3,8 V

3,6 V

Tabulka typických úbytků napětí na diodách LED vysocesvítivé

Barva

Rudá

Zelená

Žlutá

Modrá

Bílá

Úbytek

1,85 V

2,2 V

1,8 V

4,8 V

3,6 V

Výpočet spojení odporů :

v serii

paralelně

 

Smíšeně

Výpočet výkonu P [W]:

Stenosměrný proud :

Střídavý proud :

 

 

 

 

 

 

Přehled vztahů U , I , R , P [ V , A , W , W ]:

 V následující tabulce naleznete přehled elektrických veličin

Veličina

Jednotka

název

značka

Název

Značka

Proud

I

ampér

A

Napětí

U

volt

V

Odpor

R

ohm

W

Činný výkon

P

watt

W

Zdánlivý výkon

S , Pz

voltampér

VA

Elektrický náboj

Q

coulomb

C

Impedance

Z

ohm

W

Vodivost

G

siemens

S

Magnetická indukce

B

tesla

T

Účiník

cosj

kosínus fí

 

Násobky a díly jednotek

tera

T

10 ­12

bilión

giga

G

10 ­ 9

miliarda

mega

M

10 ­ 6

milión

kilo

k

10 ­ 3

tisíc

-

-

10 ­ 0

jednotka

mili

m

10 ­ - 3

tisícina

mikro

m

10 ­ - 6

milióntina

nano

n

10 ­ - 9

miliardtina

piko

p

10 ­ - 12

biliontina

femto

f

10 ­ - 15

biliadrtina

atto

a

10 ­ - 18

triliontina

Zatižitelnost plošných spojů (platí pro tloušťku folie 35 mikronů)

Šířka spoje

Oteplení

30 °C

50 °C

70 °C

0,8 mm

2,0 A

2,9 A

3,4 A

1,0 mm

2,4 A

3,1 A

3,8 A

1,5 mm

3,0 A

3,9 A

4,5 A

2,0 mm

3,6 A

4,7 A

5,6 A

2,5 mm

4,3 A

5,6 A

6,8 A

3,0 mm

5,0 A

6,5 A

7,8 A