Programování IO

Programujeme integrované obvody programem, který si dodá sám zákazník. Tato služba je na počkání během několika minut. Standartně ji provádíme pouze do 16hodin. Později pouze po domluvě. Možnost programování do u nás zakoupených obvodů i do obvodů přinesených. Vyhrazujeme si právo obvod nenaprogramovat z důvodu absence obsluhy programátoru.

Typ 1ks
Procesory (12Cxxx, 16Cxx, 16Fxx, 89Cxx, ATmegaxx, atd.) 50,-
Seriové EEPROM (24Cxx, 93Cxx atd.) 50,-
EPROM, EEPROM,FLASH do 27C512 (28C512, 29F512 atd.) včetně 90,-
EPROM, EEPROM,FLASH nad 27C512 (28C512, 29F512 atd.) včetně 90,-
PROM 74188, 74S571 atd. 50,-
Příplatek za programování SMD obvodů 10,-
Mazání obvodu UV 30,-