Tip pro hledání

Fulltext

prohledá statické stránky a zobrazí odkazy na kterých nalezne hledaný výraz. Při hledání oddělujte vždy jednotlivá slova mezerou. Je rozdíl ve výsledku zadáte-li BU406 nebo BU 406 !!
 

Typová čísla

Prohledává názvy a popisy v databázi součástek. Nerozlišují se malá a velká písmena. Ignorována je též diakritika. Příklad : při hledání položky "Obousměrný čítač" nebo "obousmernycitac" bude výsledek stejný. Hledání nepodporuje žádné tzv. "hvězdičkové" kombinace. Vždy je nutné zadat minimálně 3 znaky.